dcsimg Miljonuppdrag för finska Trafikverket till Ramböll - Ramboll RST
 
|
Ramböll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljonuppdrag för finska Trafikverket till Ramböll

På uppdrag av Trafikverket i Finland ska Ramböll mäta asfaltstjocklekar på 8000 km väg i västra Finland. Uppdraget löper över tre år och är värt över 4 miljoner kronor.
 
Finska Trafikverket ansvarar för vägar, järnvägar och farleder i landet och för utvecklingen av trafiksystemet. Nu har man valt Rambölls verksamhet som utvärderar och mäter vägar, RST, till att mäta tjockleken på 8 000 km väg för att ge ett bra underlag för kommande underhållsplanering. Mätningen kommer ske med georadar. I uppdraget ingår även 2 900 borrprover som kalibrering och verifiering. Underlaget ska underlätta för Trafikverket att göra rätt underhållsprioritering och välja de mest effektiva underhållsinsatserna.

− Vi är väldigt glada över att återigen få förtroendet för ett så här stort uppdrag från finska Trafikverket. Vi fick uppdraget för att vi på ett övertygande sätt klarade de tekniska tester av analyspersonal som Trafikverket hade utformat och för vår bedömning av hur uppdraget bäst kunde utföras. Vi kunde också visa på väldigt starka referenser inom georadaruppdrag och bärighetsundersökningar, säger Mikael Sulonen, uppdragsledare och enhetschef för Ramböll RST i Finland.

Ramböll har tidigare utfört en stor mängd georadarundersökningar och provtagningar på vägar i Norden. Affärsområdet har även utfört flera framgångsrika uppdrag åt finska Trafikverket som vägytemätningar på de statliga vägarna och stöd inom underhållsplanering. Det nya avtalet startar 2017 och uppdraget ska vara slutfört under 2019.

Kontakt

Mikael Sulonen
Enhetschef Ramböll RST Finland
+358 40 486 59 95
Emikael.sulonen@ramboll.fi
Peter Ekdahl
Affärsområdeschef Ramböll RST
T+46 10 615 54 58
Epeter.ekdahl@ramboll.se
Wwww.rambollrst.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  tryckt 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00