dcsimg RST gör livscykelkostnadsanalys i FU för totalentreprenad, E22 Sätaröd – Vä - Ramboll RST
 
|
Ramböll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 

RST gör livscykelkostnadsanalys i FU för totalentreprenad, E22 Sätaröd – Vä

RST har fått ansvar att göra en anpassad livskostnadsanalys (i kort kallad LCC) för förfrågningsunderlag till ny motorväg på E 22 mellan Sätaröd och Vä.
 

LCC är ett vedertaget sätt för en beställare att erhålla underlag och analyser för att välja de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Tanken är att ge Trafikverket en tidig insyn och stöd vad olika konstruktionsval ger för konsekvenser under hela vägens tekniska livslängd.

LCC har blivit en viktigare faktor inom vägsektorn de senaste åren, och är en väsentlig del för att analytiskt peka på ekonomiska valmöjligheter och medföljande risker – både under planering, byggande och drift.

Peter Ekdahl
Affärsområdeschef Ramböll RST
T+46 (10) 615 60 00
Epeter.ekdahl@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  tryckt 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00