dcsimg Tjänster - Ramboll RST
 
|
Ramböll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänster

Ramböll RST tillhandahåller en rad av tjänster som optimerar arbetet med planering av vägunderhåll. 
 

Några exempel:

Vägytemätning med Laser RST och PAVUE på allt från större vägar till gång och cykelvägar. Detta ger en snabb och effektiv bild av tillståndet avseende parametrar som spår, ojämnheter, geometri och sprickbildning.

Bärighetsundersökningar som omfattar t ex georadar, visuell skadeinventering, provtagning och fallviktsundersökning.

Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling. 

Underhållsutredningar åt främst kommuner för att tydligt kunna presentera ett objektivt och långsiktigt planeringsunderlag- och beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

Kontroll av vägmarkeringars funktion.

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  tryckt 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00