dcsimg Underhållsutredning - Ramboll RST
 
|
Ramböll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underhållsutredning

Ramböll RST är det ledande företaget i Sverige när det gäller genomförda underhållsutredningar på kommunala vägar. Sammanlagt har över 80 kommuner och 15000 km kommunväg inventerats så här långt. 
 
Ramböll RST:s underhållsutredning redovisar en detaljerad bild av tillståndet på gator, vägar och GC-nät. Resultatet ger politiker och tjänstemän ett bra underlag i budgetarbetet. Underhållsutredningen gör att insatserna kan optimeras för att ge största effekt och bästa funktion per satsad skattekrona.

Läs mer...
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  tryckt 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00